Księgi wieczyste Katowice, ul. Paproci


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Paproci 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Paproci 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Paproci 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Paproci 7 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Paproci 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Paproci 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Paproci 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Paproci 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Paproci 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Paproci 21 brak lokali