Księgi wieczyste Katowice, ul. Parkowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Parkowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Parkowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Parkowa 2A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Parkowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Parkowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Parkowa 4A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Parkowa 4B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Parkowa 5 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Parkowa 6 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Parkowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Parkowa 8 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Parkowa 10 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Parkowa 12 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Parkowa 14 6 lokali