Księgi wieczyste Katowice, ul. Partyzantów


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Partyzantów 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Partyzantów 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Partyzantów 2A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Partyzantów 2B 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Partyzantów 2C 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Partyzantów 2D 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Partyzantów 2E 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Partyzantów 2F 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Partyzantów 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Partyzantów 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Partyzantów 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Partyzantów 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Partyzantów 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Partyzantów 9 brak lokali