Księgi wieczyste Katowice, ul. PCK


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. PCK 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. PCK 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. PCK 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. PCK 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. PCK 6 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. PCK 7 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. PCK 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. PCK 9 26 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. PCK 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. PCK 19 brak lokali