Księgi wieczyste Katowice, ul. Piechy


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Piechy 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Piechy 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Piechy 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Piechy 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Piechy 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Piechy 17 brak lokali