Księgi wieczyste Katowice, ul. Piotra


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Piotra 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Piotra 1A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Piotra 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Piotra 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Piotra 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Piotra 51 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Piotra 51A brak lokali