Księgi wieczyste Katowice, ul. Plebiscytowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Plebiscytowa 1 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Plebiscytowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Plebiscytowa 3A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Plebiscytowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Plebiscytowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Plebiscytowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Plebiscytowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Plebiscytowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Plebiscytowa 10 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Plebiscytowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Plebiscytowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Plebiscytowa 14 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Plebiscytowa 15 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Plebiscytowa 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Plebiscytowa 17 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Plebiscytowa 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Plebiscytowa 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Plebiscytowa 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Plebiscytowa 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Plebiscytowa 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Plebiscytowa 26 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Plebiscytowa 27 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Plebiscytowa 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Plebiscytowa 29 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Plebiscytowa 30 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Plebiscytowa 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Plebiscytowa 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Plebiscytowa 33 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Plebiscytowa 34 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Plebiscytowa 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Plebiscytowa 35A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Plebiscytowa 38B 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Plebiscytowa 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Plebiscytowa 40A 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Plebiscytowa 40B 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Plebiscytowa 42B 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Plebiscytowa 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Plebiscytowa 46A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Plebiscytowa 49 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Plebiscytowa 49A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Plebiscytowa 66 brak lokali