Księgi wieczyste Katowice, ul. Pod Kasztanami


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pod Kasztanami 5 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Pod Kasztanami 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Pod Kasztanami 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Pod Kasztanami 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Pod Kasztanami 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Pod Kasztanami 9/2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Pod Kasztanami 10/1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Pod Kasztanami 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Pod Kasztanami 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Pod Kasztanami 14/2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Pod Kasztanami 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Pod Kasztanami 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Pod Kasztanami 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Pod Kasztanami 32/1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Pod Kasztanami 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Pod Kasztanami 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Pod Kasztanami 37/1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Pod Kasztanami 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Pod Kasztanami 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Pod Kasztanami 83 brak lokali