Księgi wieczyste Katowice, ul. Pod Młynem


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Pod Młynem 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Pod Młynem 1C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Pod Młynem 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Pod Młynem 4 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Pod Młynem 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Pod Młynem 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Pod Młynem 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Pod Młynem 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Pod Młynem 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Pod Młynem 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Pod Młynem 23B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Pod Młynem 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Pod Młynem 30 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Pod Młynem 34A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pod Młynem 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Pod Młynem 38 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Pod Młynem 39 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Pod Młynem 41 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Pod Młynem 44 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Pod Młynem 47 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Pod Młynem 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Pod Młynem 49 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pod Młynem 52 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Pod Młynem 57 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Pod Młynem 58 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Pod Młynem 58A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Pod Młynem 61 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Pod Młynem 62 brak lokali