Księgi wieczyste Katowice, ul. Polarna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Polarna 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Polarna 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Polarna 8 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Polarna 10 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Polarna 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Polarna 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Polarna 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Polarna 18 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Polarna 20 17 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Polarna 22 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Polarna 24 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Polarna 26 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Polarna 28 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Polarna 30 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Polarna 32 13 lokali