Księgi wieczyste Katowice, ul. Porfirowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Porfirowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Porfirowa 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Porfirowa 186 brak lokali