Księga wieczysta: Katowice, ul. Przedwiośnie 13A


Miejscowość: Katowice
Ulica: ul. Przedwiośnie
Numer budynku: 13A
Lista lokali: Zobacz listę 7 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
KA1K/xxxxxxxx/8

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo ŚLĄSKIE
3. Powiat KATOWICE
4. Gmina KATOWICE
5. Miejscowość KATOWICE
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 246901_1.0004.AR_12.666/31
2. Numer działki 666/31
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0004
B: nazwa obrębu
4. Położenie KATOWICE
5. Ulica PRZEDWIOŚNIE
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246901_1.0004.AR_12.666/31
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PRZEDWIOŚNIE
B: numer budynku 13
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 3
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246901_1.0004.AR_12.666/31
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PRZEDWIOŚNIE
B: numer budynku 13A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246901_1.0004.AR_12.666/31
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PRZEDWIOŚNIE
B: numer budynku 13B
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246901_1.0004.AR_12.666/31
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PRZEDWIOŚNIE
B: numer budynku 13C
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 46
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 54
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 55
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 57
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 246901_1.0004.AR_12.666/31
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PRZEDWIOŚNIE
B: numer budynku 13D
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 68
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 71
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 75
B: numer księgi wieczystej KA1K / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.