Księgi wieczyste Katowice, ul. Przelotowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Przelotowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Przelotowa 3A 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Przelotowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Przelotowa 8 brak lokali