Księgi wieczyste Katowice, ul. Puchacza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Puchacza 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Puchacza 6 brak lokali