Księgi wieczyste Katowice, ul. Pułaskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Pułaskiego 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Pułaskiego 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pułaskiego 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pułaskiego 17 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pułaskiego 19 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Pułaskiego 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Pułaskiego 24 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Pułaskiego 26 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Pułaskiego 28 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Pułaskiego 30 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pułaskiego 32 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pułaskiego 34 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Pułaskiego 36 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Pułaskiego 38 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Pułaskiego 60 4 lokali