Księgi wieczyste Katowice, ul. Pusta


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pusta 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Pusta 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pusta 6 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Pusta 6A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Pusta 7 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Pusta 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Pusta 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Pusta 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Pusta 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Pusta 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Pusta 15 brak lokali