Księgi wieczyste Katowice, ul. Radosna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Radosna 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Radosna 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Radosna 5/2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Radosna 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Radosna 33 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Radosna 35 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Radosna 39 brak lokali