Księgi wieczyste Katowice, ul. Raka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Raka 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Raka 2 brak lokali