Księgi wieczyste Katowice, ul. Reja


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Reja 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Reja 6A brak lokali