Księgi wieczyste Katowice, ul. Rezedowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rezedowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Rezedowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rezedowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rezedowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Rezedowa 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Rezedowa 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Rezedowa 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rezedowa 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rezedowa 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Rezedowa 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Rezedowa 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Rezedowa 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rezedowa 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rezedowa 31B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rezedowa 31D brak lokali