Księgi wieczyste Katowice, ul. Rolna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Rolna 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Rolna 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Rolna 8A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rolna 10 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rolna 10A 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rolna 10B 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rolna 10C 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rolna 10D 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rolna 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rolna 12A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rolna 12B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rolna 17 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rolna 17A 12 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Rolna 17B 30 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Rolna 17C 31 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 18 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 18A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 18B 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 18C 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 18D 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 18E 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 18F 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 18G 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 18H 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 18I 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 20 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 20A 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 20B 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 20C 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 20D 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 20E 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 20F 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rolna 20G brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rolna 21 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rolna 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rolna 23 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rolna 25 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rolna 27 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Rolna 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rolna 29 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rolna 43 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rolna 47 25 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Rolna 49 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Rolna 49A 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Rolna 49B 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Rolna 51 9 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Rolna 53 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Rolna 53A 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Rolna 53B 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rolna 55 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rolna 57 11 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rolna 61 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Rolna 65 brak lokali