Księgi wieczyste Katowice, ul. Rolnicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Rolnicza 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Rolnicza 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Rolnicza 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Rolnicza 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Rolnicza 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rolnicza 16A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rolnicza 16B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rolnicza 17A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rolnicza 17B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Rolnicza 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Rolnicza 20B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Rolnicza 20C brak lokali