Księgi wieczyste Katowice, ul. Rumiankowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Rumiankowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rumiankowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Rumiankowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rumiankowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Rumiankowa 9 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rumiankowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rumiankowa 12 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rumiankowa 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Rumiankowa 18 brak lokali