Księgi wieczyste Katowice, ul. Rymarska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Rymarska 1 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rymarska 2 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Rymarska 3 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rymarska 4 7 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Rymarska 5 7 lokali