Księgi wieczyste Katowice, ul. Rymera


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Rymera 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Rymera 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Rymera 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rymera 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Rymera 6 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rymera 7 brak lokali