Księgi wieczyste Katowice, rynek Rynek


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, rynek Rynek 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, rynek Rynek 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, rynek Rynek 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, rynek Rynek 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, rynek Rynek 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, rynek Rynek 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, rynek Rynek 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, rynek Rynek 13 brak lokali