Księgi wieczyste Katowice, ul. Ryszarda


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Ryszarda 1 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ryszarda 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Ryszarda 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ryszarda 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Ryszarda 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Ryszarda 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Ryszarda 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Ryszarda 43 brak lokali