Księgi wieczyste Katowice, ul. Rzeczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Rzeczna 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Rzeczna 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Rzeczna 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Rzeczna 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rzeczna 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Rzeczna 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rzeczna 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Rzeczna 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Rzeczna 29 brak lokali