Księgi wieczyste Katowice, ul. Sadowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Sadowa 1A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sadowa 3A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sadowa 3B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sadowa 4 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sadowa 7B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sadowa 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sadowa 15 brak lokali