Księgi wieczyste Katowice, ul. Saloniego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Saloniego 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Saloniego 9 brak lokali