Księgi wieczyste Katowice, ul. Sasanek


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Sasanek 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Sasanek 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sasanek 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sasanek 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Sasanek 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sasanek 36 brak lokali