Księgi wieczyste Katowice, ul. Saska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Saska 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Saska 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Saska 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Saska 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Saska 9A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Saska 11A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Saska 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Saska 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Saska 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Saska 15A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Saska 15B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Saska 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Saska 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Saska 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Saska 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Saska 31 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Saska 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Saska 37 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Saska 40 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Saska 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Saska 43 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Saska 44 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Saska 46 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Saska 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Saska 54 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Saska 55 1 lokali