Księgi wieczyste Katowice, ul. Ścianowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ścianowa 9E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Ścianowa 11A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Ścianowa 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Ścianowa 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Ścianowa 22 brak lokali