Księgi wieczyste Katowice, ul. Sielska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sielska 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Sielska 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sielska 7 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Sielska 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Sielska 12 brak lokali