Księgi wieczyste Katowice, ul. Siewna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Siewna 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Siewna 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Siewna 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Siewna 19 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Siewna 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Siewna 29 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Siewna 32 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Siewna 36 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Siewna 42 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Siewna 44 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Siewna 44A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Siewna 46A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Siewna 47 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Siewna 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Siewna 52A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Siewna 56 brak lokali