Księgi wieczyste Katowice, ul. Siwka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Siwka 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Siwka 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Siwka 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Siwka 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Siwka 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Siwka 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Siwka 17 brak lokali