Księgi wieczyste Katowice, ul. Skrzypów


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Skrzypów 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Skrzypów 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Skrzypów 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Skrzypów 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Skrzypów 18 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Skrzypów 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Skrzypów 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Skrzypów 28 brak lokali