Księgi wieczyste Katowice, ul. Słoneczna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Słoneczna 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Słoneczna 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Słoneczna 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Słoneczna 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Słoneczna 10 43 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Słoneczna 10/36 1 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Słoneczna 10I 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Słoneczna 12 43 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Słoneczna 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Słoneczna 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Słoneczna 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Słoneczna 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Słoneczna 34 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Słoneczna 48 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Słoneczna 54A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Słoneczna 54C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Słoneczna 60 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Słoneczna 65 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Słoneczna 67 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Słoneczna 69 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Słoneczna 71 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Słoneczna 73 14 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Słoneczna 74 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Słoneczna 75 16 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Słoneczna 76 6 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Słoneczna 77 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Słoneczna 77A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Słoneczna 78 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Słoneczna 83 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Słoneczna 83A I INNE brak lokali