Księgi wieczyste Katowice, ul. Śnieżyczek


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Śnieżyczek 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Śnieżyczek 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Śnieżyczek 13 brak lokali