Księgi wieczyste Katowice, ul. Sokola


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Sokola 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sokola 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sokola 14 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Sokola 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Sokola 19 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Sokola 21 brak lokali