Księgi wieczyste Katowice, ul. Sosnowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Sosnowa 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Sosnowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sosnowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sosnowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sosnowa 5 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sosnowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sosnowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Sosnowa 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sosnowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Sosnowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sosnowa 11 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sosnowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Sosnowa 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sosnowa 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Sosnowa 21B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sosnowa 21D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Sosnowa 22 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sosnowa 23 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sosnowa 24E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sosnowa 25 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sosnowa 25A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sosnowa 26 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Sosnowa 26D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Sosnowa 26E brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Sosnowa 27 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sosnowa 28 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Sosnowa 28A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sosnowa 28B brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sosnowa 28C brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Sosnowa 28D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sosnowa 28F brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sosnowa 33 brak lokali