Księgi wieczyste Katowice, ul. Sowia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Sowia 16 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Sowia 19 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sowia 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Sowia 21 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Sowia 23 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Sowia 25 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Sowia 34G brak lokali