Księgi wieczyste Katowice, ul. Sportowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sportowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Sportowa 9/10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sportowa 13 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Sportowa 15 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sportowa 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Sportowa 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sportowa 27D brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/2 Katowice, ul. Sportowa 30C 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sportowa 31 13 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sportowa 31A 18 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sportowa 31B 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sportowa 31C 15 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sportowa 36 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sportowa 36A 8 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Sportowa 36B 8 lokali