Księgi wieczyste Katowice, ul. Sputników


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sputników 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Sputników 1/2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Sputników 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Sputników 4 brak lokali