Księgi wieczyste Katowice, ul. Średnia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Średnia 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Średnia 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Średnia 4A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Średnia 8 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Średnia 8A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Średnia 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Średnia 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Średnia 12 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Średnia 12A brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Średnia 14 3 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Średnia 16 brak lokali