Księgi wieczyste Katowice, ul. Stacyjna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Stacyjna 1 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Stacyjna 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Stacyjna 4 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Stacyjna 7 brak lokali