Księgi wieczyste Katowice, ul. Stalmacha


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Stalmacha 16 5 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Stalmacha 17 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Stalmacha 20 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Stalmacha 21 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Stalmacha 22 2 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/1 Katowice, ul. Stalmacha 24 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Stalmacha 26 brak lokali