Księgi wieczyste Katowice, ul. Starowiejska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Starowiejska 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Starowiejska 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/5 Katowice, ul. Starowiejska 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Starowiejska 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Starowiejska 11 brak lokali