Księgi wieczyste Katowice, ul. Staszica


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Staszica 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Staszica 3 38 lokali