Księgi wieczyste Katowice, ul. Stawowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Stawowa 2 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Stawowa 3 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Stawowa 4 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/7 Katowice, ul. Stawowa 5 4 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/8 Katowice, ul. Stawowa 6 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/0 Katowice, ul. Stawowa 7 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/9 Katowice, ul. Stawowa 8 10 lokali
  KA1K/xxxxxxxx/6 Katowice, ul. Stawowa 9 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/4 Katowice, ul. Stawowa 10 brak lokali
  KA1K/xxxxxxxx/3 Katowice, ul. Stawowa 13 brak lokali